Till huvudinnehåll

Navet - ett stöd för familjer

Visste du att Lycksele kommun har en verksamhet som heter Navet? Här kan du som vårdnadshavare få stöd när behovet finns.

Har ni som familj en konfliktfylld tillvaro? Det spelar ingen roll hur mycket du älskar ditt barn, föräldraskap innebär en både rolig och jobbig resa. Konflikter och bråk uppstår. Det händer i alla familjer. Tveka inte att söka er till personalen på Navet för att få stöd i form av vägledande samtal.

Samtalsstöd och bollplank
- Vårt mål är att vara ett stöd för familjer för att få till en positiv förändring. Vi vill stötta familjer i ett tidigt skede. Vårdnadshavare ska känna att de kan vända sig till oss för att få hjälp. Vi kan både fungera som ett samtalsstöd och bollplank, säger Andreas Sjöberg, familjebehandlare.

Navet jobbar med uppdrag från socialtjänsten, skola och privatpersoner med tidiga insatser för familjer med barn och unga i åldern 0-20 år. Både genom samtal och föräldraträffar.

Exempel på problemställning där stöd kan ges:

- Föräldrarollen

- Gränssättning

- Rutiner

- Kommunikation

Föräldraträffar i grupp:
- ABC: Alla barn i centrum för föräldrar med barn mellan 3-12 år - Älskade, förbannade tonåring: vänder sig till föräldrar med barn som snart kommer i tonåren eller som redan är i tonåren. Syftar till att stärka relationen mellan tonåring och föräldrar.

-Föräldraskap i Sverige: är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0-18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Navets insatser sker alltid på frivillig basis, är gratis och under tystnadsplikt. 

Vill du nå Navet, ring 0950-16600 eller maila navet@lycksele.se

 

Uppdaterad den 9 september 2020