Till huvudinnehåll

Smittspridningen påverkar många av kommunens verksamheter

tillsammans bromsar vi smittan

Smittspridningen i Lycksele är för närvarande hög. Läget är allvarligt. Vi har sedan första februari 306 konstaterat smittade inom kommunens verksamheter. 126 personal, 162 elever och 18 brukare. Hög personalfrånvaro både inom hemtjänsten och på särskilda boenden gör att läget för stöd, vård och omsorg (SVO) är mycket ansträngt just nu. Även inom skolan är det på vissa skolor stor påverkan.

På kommunnivå har det smittats 803 personer i Lycksele sedan pandemins början, varav 314 är nya under vecka 6. Det är utifrån Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram tills förra veckan.

Inom skolan
På Finnbacksskolan handlar det om 15 elever och en personal som konstaterats smittade sedan den 14 februari. Skolan fortsätter med fjärrundervisning för alla årskurser under vecka 8. Undantag för elever i grundsärskola årskurs 7 - 9 och högstadieelever som har sin undervisning på Tannbergsskolan och Johan Skyttes som inte omfattas av detta beslut. De eleverna går till skolan som vanligt. Torsdag den 25 februari tas nya beslut i samråd med smittskydd.

På Utbildningscentrum/Tannbergsskolan handlar det om nio elever och sex personal som konstaterats smittade sedan den 14 februari. Där har skolan fjärrundervisning även vecka 8. Undantag för gymnasiesärskolan och LärVux som har sin undervisning på plats. Ny information kommer under nästa vecka.

Stöd, vård och omsorg
Vi har i dag fyra brukare inom hemtjänsten, samt en personal inom SVO som är konstaterat smittade sedan den 14 februari.

Tänk på att dina personliga val kan vända kurvan och bromsa smittspridningen.

  • Om du har symtom, stanna hemma och testa dig.

  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19, stanna hemma.
    Det gäller även om du själv inte har symtom och oavsett ålder.

  • Tvätta händerna ofta.

  • Arbeta hemifrån om du kan.

  • Undvik att träffa andra personer inomhus än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda. Håll avstånd till andra personer, även utomhus. Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och på apotek, men du ska hålla avstånd till andra även då.

Vaccinering
Personalen får sin andra dos den här veckan och under nästa vecka, vilket innebär att de flesta inom hemtjänst och särskilt boende för äldre har fått sin andra dos. Vi kommer fortsätta vaccinera enligt FHM nationella vaccinationsplan allt i den takt som vi får mera vaccin.

Screening av personal
Lycksele kommun har i veckan kommit i gång med screening på personal inom LSS, hemtjänst och särskilt boende för äldre. Med screening menas provtagning av symtomfria personer för att minska risken att covid-19 introduceras i en grupp. Syftet är att förhindra spridning av smitta genom att vidta förebyggande åtgärder.

Nya beslut kan komma
Lycksele kommun följer noga utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Nya beslut som gäller enskilda verksamheter kan komma på kort tid.

 

Uppdaterad den 18 februari 2021