Till huvudinnehåll

Information om Hedlunda badplats

Träden vid Hedlunda badplats har sedan länge varit markerade som flyghinder.

För att skydda badplatsen mot en kalavverkning beslutades i samråd med kommunen, flygplatsbolaget och utföraren av åtgärder att försöka behålla vind- och insynsskydd samt minimera risk för erosion i närheten till badplatsen.

Vi har för tillfället valt att behålla vind- och insynsskydd genom att kapa de för höga träden ner till godkänd flyghinderhöjd.

En del träd har tagits ned helt och stubbar från de träden är tillsvidare lämnade som markskydd mot körning av fordon som skadar markskiktet samt för att skydda uppväxande lövträd såsom rönn och sälg.

Området runt Hedlundaavan, och badplatsen i synnerhet kommer följas upp av utföraren med etablering av ett lågväxande lövbestånd samt borttagande av stubbar när lövet etablerats.

Badplatsen ingår i Hedlunda bygdegårds- och idrottsförenings projekt för att skapa ökad attraktion och det kommer att iordningställas vindskydd, grillstuga och discogolfbana under de närmaste åren.

Vi förstår att området är viktig för många och vi månar om att det kan fortsätta att utvecklas som en attraktiv plats för alla trots de restriktioner som följer med närheten till flygplatsen.

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 8 juli 2022