Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Röjningsarbete på Furuvik och Forsdala

Under hösten kommer ett röjningsarbete att pågå på Furuvik och Forsdalaområdet. 

Lycksele kommun kommer under hösten påbörja ett röjningsarbete på kommunens mark på Furuvik och Forsdalaområdet. Syftet med arbetet är att förbättra ljusinsläppet samt göra områdena tryggare och mer attraktiva. 

 

Uppdaterad den 15 oktober 2021

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17