Till huvudinnehåll

Förlängning av rekommendationerna

Utifrån ett fortsatt allvarligt läge förlänger Region Västerbotten rekommendationerna till 21 mars. Nu ingår tillägg för användande av munskydd även utanför hälso- och sjukvården.

  • Alla födda 2004 och tidigare bör använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet eller dag.
  • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och man träffar personer utanför sin närmaste krets. Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

Utöver Västerbottens regionala rekommendationer gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare – där man uppmanar till att träffa så få människor som möjligt, hålla distans till varandra, röra sig mindre ute i samhället och undvika onödiga resor.

De särskilda regionala rekommendationerna är beslutade av Region Västerbotten, i samråd med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Västerbotten. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning i Västerbotten.

Uppdaterad den 23 februari 2021