Till huvudinnehåll

Discgolfbana i Hedlunda

Hedlunda Bygdegård och Idrottsförening (HBIF) har för avsikt att etablera en discgolfbana, lekpark samt ett antal vindskydd bredvid badplatsen i Hedlunda.

Vi vill på det här sättet ge dig som medborgare möjlighet att komma in med synpunkter på detta för att tillsammans med föreningen kunna utveckla platsen till den bästa möjliga för så många som möjligt.

Vi behöver dina synpunkter senast den 19 april 2022. Maila oss gärna på kommun@lycksele.se , märk ärenderaden ”Samråd Hedlunda badplats”.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 april 2022