Till huvudinnehåll

Beslut angående servitutsbildning

Mark- och miljödomstolen avkunnade den 2 mars dom i ärendet kring servitutsbildning till förmån för Lycksele Airport AB på Berglunda begravningsplats. Domen följer kommunens linje i fråga om servitutsbildningen i sig, samt ersättningsnivån för servitutsbildningen.

Beslutet är möjligt att överklaga vilket kommunen inte ser någon anledning att göra. Lycksele kommun hoppas komma överens med Södra Lapplands pastorat kring de behövliga hinderavhjälpande åtgärderna inom begravningsplatsen där de åtgärder som vidtas får så liten negativ påverkan som möjligt.

Hitta en samförståndslösning
- Vår ambition är och har hela tiden varit, att hitta en samförståndslösning med pastoratet där vi tillsammans kommer fram till en lösning där våra två intressen kan samexistera, säger Roland Sjögren, (KD) kommunstyrelsens ordförande.

Frågor och svar
Med en faktabaserad förklaring kring bakgrund, process och framtid vill vi på ett samlat sätt ge svar på många av de frågor som cirkulerar. Vi hänvisar till den informationssida om åtgärderna som finns på vår hemsida. Här kan du läsa om regelverken, ta del av historisk och samtida dokumentation, samt läsa vanligast förekommande frågor och svar.

Vill du läsa mer om ärendet hittar du det under www.lycksele.se/trafik-och-infrastruktur/atgarder-for-flygsakerhet/

Om du har ytterligare frågor eller synpunkter så välkomnar vi dessa.
Enklast kommer du i kontakt med oss via kommunens växel 0950-166 00 eller via e-post kommun@lycksele.se

Uppdaterad den 7 mars 2022