Till huvudinnehåll

Måltidspolicy för Lycksele kommun

suddig bild på barn som sitter vid ett bord och äter

Kommunfullmäktige fastställer Måltidspolicy för Lycksele kommun.

Måltidspolicyn ger information och vägledning för att erbjuda god mat med hänsyn tagen till hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig resurshushållning.

Policyn ska ge tydlig information till elever, föräldrar, anhöriga och andra intresserade och för dessa grupper klargöra vilka förväntningar man kan ställa på offentligt finansierad mat och måltider. Måltidspolicyn ska dessutom utgöra underlag för budget, verksamhetsplaner och nämndernas kravspecifikationer.

Hållbarhet och god folkhälsa
Att fastställa Måltidspolicyn säkerställer att Lycksele kommun jobbar för hållbarhet inom kostenhetens verksamhetsområde och en god folkhälsa bland barn och äldre. Måltidspolicyn ger kostenheten direktiv för att leva upp till de nationella och globala mål som beskrivs i Agenda 2030, Parisavtalet samt nationella politiska mål.

Ställningstaganden i policyn är även viktiga utifrån folkhälsoperspektivet samt för pedagogiskt lärande om måltider för barn och ungdomar. Bra, hälsosam och hållbar mat ökar Lycksele kommuns attraktionskraft.

Måltidspolicyn ska följas upp årligen.

Uppdaterad den 1 mars 2023