Till huvudinnehåll

Medkänsla, tillsammans och drivkraft

I Lycksele kommun är man övertygad om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft.

Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Inom ramen för arbetet har även en värdskapskod för Lycksele kommun tagits fram. Koden bygger på tre övergripande värdeord, medkänsla, tillsammans och drivkraft. Värdskapskoden ska leda och inspirera medarbetare och kommunmedborgare till att vara goda värdar och stärka kulturen och lyfta Lycksele till att vara en attraktiv kommun.

Vägvisare i möten
Koden ska vara en utgångspunkt och en vägvisare i möten människor i mellan och i den kulturförflyttning som Lycksele önskar uppnå. Den ska även beskriva hur den som bor, lever och verkar i Lycksele ska känna och uppleva ett Lycksele som en välkomnande kommun där människor möts på riktigt. 

Beslut i kommunfullmäktige
Processen med att arbeta fram en värdskapskod startade i november 2018 då chefer och ledare i Lycksele kommun diskuterade och identifierade vad de ansåg ska känneteckna kulturen i Lycksele kommun och vad de ansåg var viktigt för att säkerställa rätt kultur. Inom ramen för det arbetet har, under processledning av Värdskapet Sverige AB, en värdskapskod för Lycksele kommun identifierats. Kommunfullmäktige fastställde Lycksele kommuns värdskapskod i december 2019. 

 

Uppdaterad den 5 augusti 2020