Till huvudinnehåll

Tyck till om bron över Djupskolavan

Lycksele kommun har sedan mitten av juli enkelriktat fordonstrafiken längs Storgatan över Djupskolavans bro i riktning in mot centrum. Nu önskar vi dina synpunkter på dessa förändringar.

Lycksele kommun har ett politiskt mål om att göra det enklare och tryggare att färdas som fotgängare eller cyklist. Storgatan in mot Lycksele centrum och särskilt bron över Djupskolavan har sedan länge identifierats som en problematisk flaskhals. Vi har därför på prov enkelriktat fordonstrafiken och målat dedikerade cykelfält i båda riktningarna.

Inför beslut om långsiktig utformning av bron kommer en sammanställning av enkelriktningens effekter att göras, både positiva och negativa. I detta arbete är dina synpunkter som medborgare viktiga.

Vi önskar dina synpunkter
Via denna länk, https://a.entergate.se/lycksele/Djupskolavanbron finns en kort enkät som du gärna får fylla i. Deltagande är självfallet anonymt. Senast den 31 augusti behöver vi dina svar.

Frågor eller funderingar kan skickas till infrastrukturplanerare Peter Molin, peter.molin@lycksele.se eller på telefon 0950-166 00.

 

Uppdaterad den 26 augusti 2020