Till huvudinnehåll

Vinnare av Alf Nilssons miljöpris

Vinnare på bild från Acon och Ankis miljöval framför en julgran.

Under kommunfullmäktiges sammanträde delades Alf Nilssons miljöpris ut. I år delades priset ut till 2019 och 2020 års vinnare.

2016 fick Lycksele kommun förtroendet att förvalta pengar från Alf Nilsson och att under varje år dela ut Alf Nilssons miljöpris motsvarande 50 000 kronor. Medborgare i Lycksele har kunnat nominera personer, företag, ideella organisationen m.fl. via kommunens hemsida.

Priset för år 2019 skulle egentligen delas ut i början av året men på grund av Coronapandemin sköts utdelningen till årets sista kommunfullmäktige.

Vissa kriterier ska uppfyllas
För att kunna vara en kandidat till Alf Nilssons miljöpris ska vissa kriterier uppfyllas. Båda företagen bedöms uppfylla kriterierna för miljöpriset genom att de effektiviserar resursanvändning och/eller främjar förnybara råvaror och kretsloppslösningar.

Vinnare 2019
Det företag som för år 2019 tilldelats Alf Nilssons miljöpris är: Acon
Genom sitt återbruksprogram där de delar ut elektronik som de inte längre har nytta av men som fortfarande kan nyttjas av andra, exempelvis av skolor och föreningar i Lycksele kommun, bidrar företaget till att effektivisera resursanvändning och främja kretsloppslösningar. De är även aktiva med att sprida budskapet om vinsterna och nyttan med att återvinna.

Vinnare 2020
Det företag som för år 2020 tilldelats Alf Nilssons miljöpris är: Ankis miljöval AB
Företaget utgör professionell städservice med enbart hållbara och kemikaliefria produkter. 100 procent av de utslitna produkterna återvinns. Genom sitt arbete bidrar företaget till att effektivisera resursanvändning samt främja förnybara råvaror och kretsloppslösningar.

 

 

Uppdaterad den 16 december 2020