Till huvudinnehåll

Inmätning av byggnader

Bild på kvinna som mäter

Under sommaren så kommer Lycksele kommun vara ute och mäta byggnader för uppdatering av primärkartan.

Det är främst Norräng och Norrmalm som berörs men även andra områden kan komma att mätas in. Sporadiska inmätningar kommer även ske ute i byarna för avslutade byggnadslov.

Vid arbetet så kommer vi behöva gå in på tomter för att mäta hörn på hus och meddelar husägarna före vi börjar mäta om de är hemma.

Viktigt med en uppdaterad primärkarta
Primärkartan är kommunens mest detaljrika karta, den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser.
Det är viktigt att vi har en uppdaterad karta då den fungerar som navigering för räddningstjänsten. Den används även som underlag vid ansökan om bygglov och annan beredning av mark. 

Vid frågor kontakta samhällsplaneringsenheten på Lycksele kommun.

Vi tackar för ert övereseendet med detta och önskar en trevlig sommar!

 

 

Uppdaterad den 6 juli 2020