Till huvudinnehåll

Vi söker dig som vill hjälpa en medmänniska

Överförmyndarverksamheten i södra Lappland behöver hela tiden rekrytera nya och lämpliga gode män och förvaltare. Uppdraget är ideellt och du ersätts genom arvode som betalas ut i efterskott.

Som god man eller förvaltare hjälper du till med att till exempel:

  • Betala räkningar, deklarera och hantera ekonomiska frågor.
  • Sköta kontakter med myndigheter, ansöka om bidrag och insatser.
  • Bevaka intressen, får huvudmannen den vård eller fritid som hen har rätt till.

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare eller vill ha mer information om uppdraget, kontakta oss via e-post eller telefon.

Du kan även läsa mer om vad uppdraget innebär på vår hemsida där även blankett för intresseanmälan finns: www.lycksele.se/ofn

 

Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0950-168 50, vi har telefontider måndag-fredag kl.10:00-12:00.

E-post: overformyndarnamnd@lycksele.se

Uppdaterad den 6 september 2022