Till huvudinnehåll

God man, förmyndare, förvaltare

En god man eller förvaltare hjälper personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att sköta sin ekonomi eller sina kontakter med myndigheter

God man och förvaltare

I vissa situationer i livet kan du behöva hjälp med din ekonomi, att få dina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Då kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare hos överförmyndarnämnden.

Förmyndare

Alla personer under 18 år ska ha en förmyndare. Normalt är det barnets föräldrar eller vårdnadshavare som är barnets förmyndare.

I vissa fall är föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar begränsad. Det kallas kontrollerad förvaltning och innebär att överförmyndarnämnden kontrollerar barnets tillgångar.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 januari 2023