Till huvudinnehåll

Missbruk och beroende

 

Vuxenenheten

Har du oro eller frågor kring din egen eller andras konsumtion vad gäller alkohol, droger eller spel? Vi erbjuder samtal, konsultation och rådgivning för vuxna med riskbruk eller missbruk av alkohol eller droger. Även anhöriga är välkomna till oss. 

Vi arbetar inom socialtjänsten och är en öppenvårdsenhet där det finns lång gedigen erfarenhet och god kompetens inom behandling av missbruk och beroende. Det är viktigt för oss att du som vänder dig till Vuxenenheten känner dig respekterad och lyssnad på. Vi diskuterar tillsammans vilken form av hjälp du är i behov av, exempelvis råd och stöd eller någon form av behandling. Vårt mål är att du ska kunna erbjudas hjälp utifrån dina behov. 

 

Om oss

Vi som arbetar på Vuxenenheten är utbildade i att arbeta med missbruksproblematik. Vi har mångårig erfarenhet av olika typer av socialt arbete. Här finns behandlare med vidareutbildning i bland annat motiverade samtal, återfallsprevention, 12-steg, CRA, ACRA, spelbehandling, CRAFT, KBT, Tidiga sexuella övergrepp, Våld.

 

Råd och Stöd

Du kan själv eller som anhörig vända dig till Vuxenenheten med frågor gällande missbruk eller om du har oro för dig själv eller någon i din närhet. Du kan vara anonym. Vid vidare kontakt träffar du en behandlare, dessa samtal är av stödjande, motiverande eller behandlande karaktär och förs inte i journaler.

 

Kontakta oss

Telefon: Kommunväxeln 0950 – 166 00. Be om att bli kopplad till Beroendeterapeut alt. Socialsekreterare.

Mail: socialnamnd@lycksele.se

 

Telefontider

Måndag, onsdag, fredag 08:00 – 09:30

 

Anmälan enligt Socialtjänstlagen

Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med barn är skyldiga att anmäla till Socialtjänsten vid misstanke att barn far illa. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 oktober 2023