Till huvudinnehåll

Psykisk ohälsa

På kommunens socialkontor kan du få information om samhällets möjligheter till stöd. Du kan få hjälp att göra en planering av vilka stödinsatser som är lämpliga för dig.

Du som bor i egen bostad kan få stöd och hjälp av Stödteamet i ditt hem. Det kan till exempel vara stöd i att klara hemsysslor och att uträtta ärenden. Boendehandledarna inom boendestödet kan också hjälpa till vid kontakt med myndigheter i samhället eller med social samvaro för att brya ensamhet.

Om du ringer socialkontoret får du prata med en biståndshandläggare som kan berätta mer om Stödteamet och socialtjänstens övriga stödinsatser.

Telefon: 0950-166 00

Psykiatrisamordnare

Psykiatrisamordnaren är kommunens kontaktperson i frågeställningar som rör människor med psykisk funktionsnedsättning, och kan svara på frågor och hänvisa till rätt person. 

Mer information

I menyn har vi samlat lite information och vägledning som kan vara till hjälp i dina kontakter med samhället. Här finns telefonnummer, adresser och hemsidor som kan vara bra att ha när man behöver stöd.

Har du drabbats av psykisk ohälsa är det viktigt att du tar de kontakter som är nödvändiga. Du kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring, återhämtning och rehabilitering.

Informationen riktar sig främst till vuxna som drabbats av psykisk ohälsa, men kan också vara till hjälp för anhöriga, närstående och andra som söker information.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 oktober 2023