Till huvudinnehåll

God man

En god man är någon som hjälper en person att
till exempel sköta sin ekonomi.

Några av gode mannens uppdrag kan vara att:

 • känna till personens rättigheter och se till att
  personen kan använda dem, till exempel
  genom att ansöka om stöd eller bidrag
 • ansvara för hela eller delar av personens
  ekonomi, till exempel betala räkningar
 • se till att personen får den vård och
  omsorg han eller hon behöver.

Det är personen själv som bestämmer över
sitt liv och sina pengar.
Gode mannen ska prata med personen om vad som
ska göras, såvida inte en läkare har bedömt att
personen inte kan ta egna beslut.

Varje år ska gode mannen redovisa för kommunen
hur han eller hon har skött personens ekonomi.
Då ska gode mannen visa vilka pengar som
kommit in under året, betalats ut under året och
finns kvar vid årets slut.

Ansök om god man
Du kan ansöka om god man åt dig själv genom att
skriva ut och fylla i den här blanketten:
Egen ansökan om god man.
Om du vill ansöka åt en anhörig skriver du ut och
fyller i den här blanketten:
Anhörigs ansökan om god man.

I blanketten får du fylla i
vem som behöver god man, vem som ansöker och
förslag på någon som kan bli god man.
Personen som du föreslår som god man får gärna
skriva under blanketten.

Tillsammans med blanketten ska du också skicka
läkar-intyg som visar vilket stöd som behövs och
person-bevis för den som behöver god man.

Blanketten och de andra dokumenten ska du
skicka till adressen:
Överförmyndaren
Lycksele kommun
921 81 Lycksele

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018