Till huvudinnehåll

Kundtjänst hälsar er välkommen på samiska under vecka 43

Sametingen i Sverige, Norge och Finland uppmärksammar samiska språken genom en språkvecka. Syftet med den samiska språkveckan är att lyfta de samiska språkens status, och öka kunskapen om samiska språk och kultur i hela samhället. Just den här veckan kommer de samiska språken att höras och dyka upp överallt. 

Lycksele kommun är en samisk förvaltningskommun och har som uppdrag att främja och synliggöra samiska i vår kommun. Därför blir alla medborgare som ringer in till kundtjänst hälsad välkommen till Lycksele kommun på samiska. Du kan även genom att boka tid med våra tjänstepersoner få hjälp med en samisk tolk för att du ska kunna få framföra ditt ärende på samiska.

Mer om den samiska språkveckan kan du hitta på länken sametinget.se/sprakvecka

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 27 oktober 2021