Till huvudinnehåll

Översiktsplan 2040 – kom och gör din röst hörd!

Nu har du som kommuninvånare chansen att delta på möte kopplat till granskning av kommunens förslag till översiktsplan!

Ett öppet möte kommer hållas onsdag den 22 juni kl. 18.00 i Lycksele stadshus, lokal Politikern. Under mötet kommer det ges information om översiktsplanen och ändringar som skett efter samråd samt lämnas öppet för frågor och synpunkter. Vi bjuder på kaffe!

Planförslaget går att hitta digitalt på kommunens hemsida samt i fysisk form i stadshusets reception och på biblioteket.

Vid frågor, maila op2040@lycksele.se, eller ring 0950-166 00

Uppdaterad den 15 juni 2022