Till huvudinnehåll

Skärpt kontroll vid ansökan explosiva varor

Bild med explosiv vara

Viktigt!

Anmäl deltagare och föreståndare så snart som möjligt efter 1 augusti 2021.

Från den 1 augusti gäller en sex månaders övergångsperiod under vilken samtliga deltagare i verksamheter som har gällande tillstånd ska prövas. Föreståndare som är godkända sedan tidigare behöver också prövas på nytt med anledning av nya regler för prövningen. Då det är ett mycket stort antal personer som ska prövas under begränsad tid ställs stora krav även på myndigheterna som ska genomföra det. Det är därför viktigt att vi får era anmälningar så tidigt som möjligt för att hinna med att pröva alla.

Anmäl föreståndare i alla verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor samt alla andra personer som deltar i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B enligt MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor MSBFS 2019:1. Exempel på sådana verksamheter är de som hanterar sprängmedel, krut, ammunition eller pyrotekniska artiklar av ovanstående begärlighetsgrader.

Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta arbeta med explosiva varor. Verksamheter som lämnar anmälningar sent under perioden riskerar att inte få godkännanden klara i tid och kan då tvingas till driftstopp i brist på godkänd personal. Det kommer inte vara möjligt att ge dispenser för fortsatt drift i väntan på godkännande av deltagare. Den som bedriver verksamhet med icke godkända deltagare eller föreståndare efter 1 februari 2022 riskerar att få tillståndet återkallat.

 

Hur ska anmälningarna göras och var finns mer information?

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 11 oktober 2021