Till huvudinnehåll

Gång och cykeltunnel på Furuvik

Nu påbörjas arbetet med en ny gång- och cykeltunnel under E12 från Furuvik strand till Furuvik.

Detaljprojekteringen påbörjades 2019 och entreprenadarbetet förväntas pågå fram till sommaren 2022. Omledning av vägtrafik på E12 kommer dock att vara begränsad till perioden maj-oktober 2021.

Anläggandet av en gång och cykeltunnel görs för att säkerställa oskyddade trafikanters säkerhet, främst barn och unga på väg till och från skolan. Men också för att tillgängliggöra Furuviks strand för fler. En GC-tunnel är också en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla Furuviksområdet, både upp- och nedströms bostadsområdet Furuvik strand, i syfte att göra Lycksele till en ännu trevligare och tryggare plats att bo och leva på.

Nu börjar arbetet
Under vecka 17 och 18 kommer arbetet på Furuvik att komma igång och entreprenören kommer att etablera sig på platsen. Arbetet inleds med trädfällning och stubbfräsning på de områden som kommer att beröras av entreprenadarbetet. Även kabelutsättning, flytt- och rivning av skyltning, samt avtäckningsarbeten kommer att påbörjas där det är möjligt med hänsyn till väderförhållanden.

Vi ber om ursäkt för den störning som detta innebär och hoppas på förståelse för detta.

Uppdaterad den 27 april 2021