Till huvudinnehåll

Kommunfullmäktiges ordförande avsäger sig uppdraget

Bild på Christer Hedlund med en blombukett

Christer Hedlund (M) avsäger sig uppdraget som ledamot och kommunfullmäktiges ordförande i Lycksele. Han avtackades under dagens kommunfullmäktige.

- Jag har trivts väldigt bra i rollen som kommunfullmäktiges ordförande och lärt mig väldigt mycket. Men jag känner att tiden tyvärr inte räcker till då jag driver flera företag och har därför tagit det här beslutet. Jag vill tacka för den här tiden, säger han. Christer Hedlund avtackades under dagens kommunfullmäktigesammanträde. Ny ordförande i kommunfullmäktige blir Elisabeth Björnsdotter Rahm (M).

Huskurage i Lycksele 
Kommunfullmäktige bifaller motionen "Huskurage" i kommunens fastighetsbolag och uppmanar Lycksele Bostäder AB att i samarbete med sina hyresgäster införa huskurage i sina fastigheter.

Metoden syftar till att våld i nära relation inte ska tillåtas ske i det tysta, att fler människor ska ha kunskap om våldet och verktyg att agera när man känner oro för att någon är utsatt. Införandet av huskurage i LYBO:s fastigheter kan ge många effekter som ligger i linje med Lycksele kommuns vision och mål 2021, där arbetet med trygga invånare är en prioritering, och de ägardirektiv fastställda av Lycksele Stadshus AB som gör gällande att LYBO ska ta ett socialt ansvarstagande och bidra till en hållbar och trygg bostadsmiljö.

Överskott i budget
Årets resultat visar ett överskott på 14,8 miljoner kronor vilket är högre än det budgeterade resultatet på 13,1 miljoner kronor. Nämnder och resultatenheter går med underskott jämfört med budget, medan kommunalekonomisk utjämning, samt riktade statsbidrag på grund av corona gör att kommunen ändå visar ett positivt resultat. Årsredovisningen samt nämndernas verksamhetsberättelser kommer att behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars, kommunstyrelsen den 30 mars och kommunfullmäktige den 19 april.

Uppdaterad den 23 februari 2021