Till huvudinnehåll

Information med anledning av situationen i Ukraina

Lycksele kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina. Vi samarbetar med myndigheter och andra kommuner i länet för att tillsammans kunna identifiera och hantera en eventuell påverkan på Västerbotten. Försvarsmakten gör fortfarande bedömningen att sannolikheten för krig i Sverige är låg på kort sikt men omprövar kontinuerligt bedömningen.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser.

Visa omtanke om varandra
Det är många som känner ökad oro på grund av läget i omvärlden. Prata med personer i din närhet och visa omtanke om varandra. 

På krisinformation.se finns mer information och råd som kan vara till hjälp att hantera din egen oro. Det finns även frågor och svar till dig som pratar med barn om situationen i omvärlden.

Skyddsrum
Vi får frågor om skyddsrum i Lycksele kommun. Skyddsrum ska kunna ge skydd åt människor vid krig. I Sverige är det Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har ansvaret för skyddsrum och beslutar om byggandet samt underhållet av skyddsrum.

Läs mer om skyddsrum på vår hemsida www.lycksele.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-beredskap/krisberedskap-och-civilt-forsvar/skyddsrum/

VMA
Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen. Med tanke på omvärldsläget vill Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap betona att det är ett test. 

Utomhusvarningen och signalen Viktigt meddelande, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det är en viktig del av Sveriges krisberedskap.

Läs mer om VMA på MSB:s hemsida

Flygövningar pågår som vanligt
Norrbottens flygflottilj F21 vill informera om att deras verksamhet och övningar pågår som vanligt, i form av exempelvis lågflygningar och överljudsflygning då planen flyger fortare än ljudet. Det förekommer också ensamflygningar och större formationer samt övningar tillsammans med andra nationers flyg inom övningsområdet, som i huvudsak sträcker sig över i Norr- och Västerbotten. Övningar genomförs framför allt över inlandet eller till havs. F21 uppmanar innevånarna att inte oroa sig, utan i stället känna sig trygg över F21:s närvaro i länet.

Sprid inte bilder, video eller text om försvaret
Försvarsmaktens fordon, fartyg, flygplan och soldater syns mer frekvent i Sverige. Sprid inte bilder, video eller textad information om var de befinner sig.

Vad kan du som kommuninnevånare göra?
Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att ha ett kritiskt förhållningssätt mot information (sprid inte falska rykten), se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och gå med i en frivillig organisation. Om du är osäker på vilka förebyggande åtgärder som kan vara bra att vidta kan du använda dig av MSB:s broschyr. Om krisen eller kriget kommer

Alla som bor i Sverige kan bidra till svensk säkerhet och beredskap genom att vara källkritisk, undersöka fakta samt inte sprida rykten och desinformation vidare.

Ta i första hand del av den information som finns på ansvariga myndigheters webbplatser.


Vad gör kommunen?
Kommunen bedriver ett kontinuerligt krisberedskapsarbete riktad såväl mot fredstida kriser som krig och har en krisorganisation redo att leda kommunen med kort varsel. Lycksele kommun har samarbete med andra krisberedskapsaktörer i länet och följer utvecklingen noga.

 

Uppdaterad den 4 mars 2022