Till huvudinnehåll

Filmer ska stärka samverkan i Lycksele

Bild på personerna i samverkansgruppen tagen utomhus vid en bro i stadsparken.

Medarbetare och chefer behöver lära sig mer om hur de kan bidra till bättre arbetsmiljö och verksamhet. Det insåg centrala samverkansgruppen i Lycksele när de utvärderade samverkansavtalet. Nu har de gjort egna pedagogiska filmer om samverkan.

I Lycksele kommun har den centrala samverkansgruppen tagit ett nytt grepp om samverkan. Istället för att uppdatera avtalet om samverkan och arbetsmiljö valde de att lägga krutet på utbildning om samverkan för alla chefer och medarbetare.

Filmserien, som blev klar i slutet av 2020, är i tre delar. Först ut är ett avsnitt om de arbetsrättsliga aspekterna på samverkan. Det handlar om att det finns flera lagar som styr samverkan: Medbestämmandelagen, Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen.

Löner och anställningsvillkor
Här tar de även upp skillnaden mellan att samverka och förhandla, och vilka frågor som inte hör hemma inom samverkan. Det är till exempel individärenden, löner och anställningsvillkor, och arbetsrättsliga tvister.

Andra avsnittet handlar om varför samverkan behövs och hur medarbetarnas engagemang leder till verksamhetsutveckling och bättre arbetsmiljö.

Systematiska arbetsmiljöarbetet
I det tredje avsnittet går de igenom strukturen för samverkanssystemet. Där ingår att samverkan startar i samtalet mellan medarbetare och närmaste chef. 

Filmen går också igenom hur en arbetsplatsträff går till, och hur samverkan hänger ihop med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på Filmer ska stärka samverkan i Lycksele - Suntarbetsliv

Uppdaterad den 15 januari 2021