Till huvudinnehåll

Krisberedskapsveckan 2022

Idag börjar årets krisberedskapsvecka. Krisberedskapsveckan genomförs sedan 2017 varje år och syftar till att uppmärksamma vikten av en god krisberedskap. Temat för årets vecka är matlagning.

Lycksele kommun kommer att publicera information om hur du kan gå tillväga för att säkerställa din egen livsmedelsförsörjning under fredstida kriser eller höjd beredskap på kommunens hemsida och sociala medier.

Som invånare är du skyldig att förbereda dig för en allvarlig kris som utspelar sig under minst en veckas tid. Det är viktigt att du som är frisk och inte ingår i något av kommunens eller andra offentliga aktörers skyddsnät vidtar egna förberedelser så att du klarar dig själv utan hjälp från myndigheter under minst en veckas tid. 

Risker i Lycksele
Vid en allvarlig samhällsstörning kommer resurser att riktas till de mest sårbara i samhället, vilket medför att du inte kan räkna med att du kommer få den samhällsservice som du normalt är berättigad. Klicka på följande länk för mer information:Risker i Lycksele

Uppdaterad den 26 september 2022