Till huvudinnehåll

Vaccineringen i Lycksele

Äldre kvinna sitter ner och får en spruta av kvinna med visir och munskydd.

Harriet Hedman på särskilda boendet Öregården i Örträsk var en av de första att bli vaccinerad mot covid-19 i vår kommun. Hon har även fått sin andra vaccinspruta – vilket innebär att hon nu är helt vaccinerad. 

Hög personalfrånvaro både inom hemtjänsten och på särskilda boenden gör att läget för stöd, vård och omsorg (SVO) är mycket ansträngt just nu. Vaccineringen på våra särskilda boenden för äldre är helt klar. Personalen på särskilda boenden och hemtjänst har fått sin första dos och andra dosen planeras inom kort. Vaccineringen pågår till brukare inom hemsjukvård. Vi hanterar och prioriterar vaccinationer i den takt vi får tillgängligt med vaccin.

Konstaterat smittade
Sedan pandemins början har vi 25 brukare som är konstaterat smittade av covid-19. Totalt är det fem som lämnat oss i sviterna av covid-19. Våra tankar går till deras anhöriga.

Screening av personal
Lycksele kommun kommer med start från och med denna vecka att införa screening på all personal inom LSS, hemtjänst och särskilt boende för äldre. Med screening menas provtagning av symtomfria personer för att minska risken att covid-19 introduceras i en grupp. Syftet är att förhindra spridning av smitta genom att vidta förebyggande åtgärder.

Nu fortsätter vi att hjälpas åt att bromsa smittan.

Uppdaterad den 15 februari 2021