Till huvudinnehåll

Nyheter från kommunstyrelsen

Bild på Skogsmuseet i Lycksele.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget till framtida drift och övergripande ansvar för hembygdsområdet Gammplatsen. Det var ett av besluten som togs av kommunstyrelsen under tisdagen. 

Lycksele kommun vill ge Skogsmuseet ett tilläggsuppdrag att övergripande ansvara för Gammplatsområdet och dess utveckling. Beslutet innebär att Skogsmuseet får ansvar för att samordna driften av Gammplatsen i samverkan med föreningarna på området.
– Vi är politiskt överens om att vi behöver det här området. Det är viktigt att få fortsätta utveckla verksamheten och området vidare under en stabil driftsform, säger Roland Sjögren (KD) kommunstyrelsens ordförande.

Går mot positivt resultat
Lycksele kommun går mot ett positivt resultat visar det senaste bokslutet. I samband med årets första kommunstyrelsesammanträde fanns bokslutet med på dagordningen. Det preliminära bokslutet för 2019 visar att Lycksele kommun gör ett positivt resultat på 10,8 miljoner kronor. Lycksele kommun hade budgeterat för 17,6 miljoner kronor för 2019. Den största avvikelsen mot budget prognostiserar fastighet, utbildningscentrum (gymnasieskolan) samt stöd, vård och omsorg (hemtjänst).

Återköp av Köpmannen
Kommunstyrelsen har beslutat att köpa tillbaka fastigheterna Köpmannen 3 och Köpmannen 4 från Cityfastigheter i Lycksele AB. Det är Cityfastigheter i Lycksele som har gjort en intresseförfrågan till kommunen om ett återköp av tomterna, där det var tänkt att ett höghus med bostadsrätter skulle byggas upp. Nu har kommunstyrelsen beslutat att köpa tillbaka tomterna för 500 000 kronor.
- Ur ett kommunperspektiv är det viktigt att överta ägandet av hela kvarteret. Det underlättar för framtida planering. Vi är tacksamma för att Cityfastigheter har trott på Lycksele och drivit projektet men tyvärr kan vi konstatera att intresset inte har varit som önskat, säger Roland Sjögren (KD) kommunstyrelsens ordförande.

Villkor om tillträde
Cityfastigheter har aviserat till kommunen att försöken att sälja lägenheter i det projekterade huset på ”Köpmannen” har avslutats till följd av bristande intresse från allmänheten. De berörda fastigheterna såldes av Lycksele kommun till Cityfastigheter under hösten 2018. Köpeskilling fastställdes efter anbudsförfarande till 500 000 kronor. Affären ingicks med villkor om tillträde i samband med att bygglovet för projekterad byggnad vann laga kraft. Tillträde till fastigheterna gavs den 31 maj 2019 med ytterligare villkor om att påbörja uppförande av projekterad byggnad inom två år från tillträdesdatum.

Kontakta sidansvarig: Webbmaster
Fotograf: 3D-Fabriken

Uppdaterad den 5 februari 2020