Till huvudinnehåll

Uppdatering om läget vecka 35

Bild på publik på djurparken

Smittspridningen i Lycksele är fortsatt låg. Under vecka 35 hade vi en person som konstaterades smittad med covid-19 i Lycksele. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september.

Allmän sammankomst
Exempelvis tas begränsningarna bort för hur många som får delta i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning samt att kravet på sittande servering på restauranger tas bort. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att arbeta hemifrån tas också bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning grundar sig framförallt i den stigande vaccinationstäckningen. Även sjukvårdsbelastning, dödlighet och en bedömning av risken för ökande smittspridning vägs in.

En sjukdom att leva med
Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

 

 

Uppdaterad den 9 september 2021