Till huvudinnehåll

Fortsatt enkelriktning av Storgatan

Enkelriktningen av Storgatan över bron in mot centrum förlängs fram till våren 2021.

Det var i mitten av juli som trafiken på bron över Djupskolavan enkelriktades i riktning in mot centrum, samtidigt som cykelfält målades i båda riktningarna. Syftet är att ge cyklisterna mer utrymme i trafikmiljön och att fotgängarna ska få röra sig i fred på trottoaren. En utvärdering av höstperioden indikerar försiktigt positiva resultat. Myndighetsnämnden beslutade därför vid sitt sammanträde i oktober att förlänga perioden med enkelriktning till den 31 maj 2021. Detta för att kunna utvärdera hur trafiklösningen fungerar under vinterhalvåret.

Flera utredningar pågår
Under vintern kommer Lycksele kommun att utreda Storgatan, från trafikljusen fram till gågatan, för att se om hela sträckan kan omvandlas till en modern stadsgata som är mer inbjudande för fotgängare och cyklister. Samtidigt pågår en utredning tillsammans med Trafikverket där vi tillsammans försöker hitta bättre lösningar för in- och utfarter mellan E12 och centrala Lycksele. Den långsiktiga visionen är att Lycksele centrum ska bli en mer tilltalande miljö för såväl besökare som Lyckselebor.

Uppdaterad den 11 november 2020