Till huvudinnehåll

Distansundervisning för årskurs 6 på Furuviksskolan

Furuviksskolans byggnad

Under perioden 4-5 mars kommer årskurs 6 på Furuviksskolan att ha distansundervisning. Detta som ett led att minska smittspridningen då fall av smitta har rapporterats bland personal och elever inom årskurs 6. Skolan följer noga utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma snabbt.

Efter samråd med smittskydd har skolan beslutat att införa distansundervisning för eleverna i årskurs 6 under resterande vecka 9. Barn i behov av särskilt stöd kommer att kontaktas via telefon. Från 8 mars har eleverna en veckas sportlov och därför bedömer man att årskurs 6 kan återgå till ordinarie undervisning från och med 15 mars. Berörda vårdnadshavare har kontakts av skolpersonal under onsdagen.

Observera att eleverna inte ska komma till skolan och hämta skolmaterial. Skolmaterial kommer att skickas ut via Infomentor och Teams. Information om matlådor har skickats ut via Infomentor till berörda vårdnadshavare.

Provtagning
Enligt smittskyddsläkare ska provtagning endast ske för personer som har symtom på covid-19 eller som har blivit uppmanade att ta prov i samband med smittspårning.

Vad är distansundervisning?
Distansundervisning kan vara både analog som digital. Elever och lärare kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.

Varför är det så viktigt att hålla skolan öppen så långt det är möjligt?
En av de främsta anledningarna till att hålla skolorna öppna är att stängda skolor skulle få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar, som arbetar inom sjukvården och äldreomsorgen, tvingas att stanna hemma med sina barn.

Framförallt är utbildning avgörande för barnens framtid. Vi har också många elever som verkligen behöver stöd och hjälp av sina lärare. Våra yngre elever är, till skillnad från gymnasieelever, inte heller stora nog att ta ansvar för sina egna studier. En stängning skulle därför ställa höga krav på föräldrarna, ett ansvar alla föräldrar tyvärr inte har möjlighet att ta.

Kan jag få ersättning för vab?
Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn. Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta. Du kan i dagsläget inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. Du kan även få ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola eller skola ska stängas. Det här gäller:

  • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

För mer information: Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

För ytterligare frågor som inte berör enskilda elever, kontakta Samuel Lundström, skolchef För- och grundskola, telefon 0950-168 55.

Uppdaterad den 5 mars 2021