Till huvudinnehåll

Information om covid-19 i Lycksele

Bild på kvinna med munskydd och visir

Smittspridningen av covid-19 ökar i Lycksele och det påverkar kommunens verksamheter. Observera att smittläget kan förändras snabbt och nya beslut kan komma utifrån rådande läge.  

Vi har hittills denna vecka 54 konstaterat smittade inom kommunens egna verksamheter. På kommunnivå har det smittats 336 personer i Lycksele sedan pandemins början, varav 18 nya under vecka 4. Det är utifrån Folkhälsomyndighetens antal redovisade fall per kommun fram tills förra veckan. 

Inom skolan
På Finnbacksskolan handlar det om 24 elever och fem personal som konstaterats smittade sedan den 27 januari. Där har skolan fjärrundervisning under hela vecka 6. Nya beslut kommer under nästa vecka.

På Utbildningscentrum/Tannbergsskolan handlar det om 12 elever och tre personal som konstaterats smittade den senaste veckan. Där har skolan  fjärrundervisning under hela vecka 6. Ny information kommer under nästa vecka.

Inom förskolan
Flera personer på Daggkåpans förskola har även testats positivt. På grund av hög personalbrist så vädjar förskolan till vårdnadshavare att de som har möjlighet stannar hemma med sina barn under hela vecka 6.

Stöd, vård och omsorg 
Vi har i dag två brukare inom hemtjänsten, samt fyra personal inom SVO som är konstaterat smittade denna vecka.

För fritidsverksamheten gäller följande:

  • Simhall och bowlinghall fortsätter hålla stängt för allmänheten.
  • Idrottsanläggningar inomhus, inklusive ishallen är stängda för allmänhet.
  • Idrottsträningar och fritidsaktiviteter är dock tillåtna för barn- och ungdomar födda 2005 och senare om det kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen.

På grund av det ökade smittläget just nu så har kommunen valt att inte öppna upp för organiserad träning för äldre ungdomar under nästa vecka.

Att tänka på
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Stanna hemma när du är sjuk
Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

Familjekarantän
När en person i ditt hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, stanna hemma. Ni blir kontaktade av vården och får riktlinjer från smittskydd hur ni ska förhålla er.

Provtagning
Riktlinjer enligt Folkhälsomyndigheten gäller för testning. Det betyder att man ska testa sig om man har symtom eller om man via smittskydd kontaktas och blir uppmanad att testa sig. Mer information finns på www.1177.se

Munskydd
Samtliga 15 kommuner har den 4 februari fattat beslut om att följa Region Västerbottens rekommendation om munskydd för färdtjänstresor. Munskydd används sedan en tid tillbaka inom Region Västerbottens sjuktransporter. Beslutet innebär att länets kommuner senast den 15 februari inför munskydd inom den kommunala färdtjänsten. Vi återkommer med mer information kring detta.

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad den 5 februari 2021