Till huvudinnehåll

Distansundervisning för årskurs 1 på Forsdalaskolan

Bild på Forsdalaskolan framsida

Från och med i morgon den 8 februari införs distansundervisning för årskurs 1 på Forsdalaskolan och under hela nästa vecka. Det som ett led i att minska smittspridningen och för att klara personalförsörjningen. Skolan följer noga utvecklingen av smittläget och nya beslut kan komma snabbt.

Sedan förra veckan har det kommit in rapporter om flera smittade bland personalen på Forsdalaskolan. En stor del av personalen är kopplade till årskurs 1. Vi har fram tills nu fem skolpersonal, samt en personal från övrig verksamhet som arbetar på skolan, som är konstaterat smittad. Vi har i dagsläget inga elever som konstaterats smittade, däremot har vi elever i familjekarantän.

Eleverna hemma under vecka 6
Efter samråd med smittskydd har skolan beslutat att införa distansundervisning för eleverna i årskurs 1. Eleverna kommer att ha distansundervisning under hela vecka 6. Berörda vårdnadshavare kommer att kontaktas av skolpersonal under söndagen.

Barn i behov av särskilt stöd kommer att vara på skolan som vanligt. Observera att eleverna inte ska komma till skolan och hämta skolmaterial. Skolmaterial kommer att skickas ut via Infomentor i början av veckan.

Provtagning
Enligt smittskyddsläkare ska provtagning endast ske för personer som har symtom på covid-19 eller som har blivit uppmanade att ta prov i samband med smittspårning.

Vad är distansundervisning?
Distansundervisning kan vara både analog som digital. Elever och lärare kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.

Varför är det så viktigt att hålla skolan öppen så långt det är möjligt?
En av de främsta anledningarna till att hålla skolorna öppna är att stängda skolor skulle få negativa konsekvenser för resten av samhället. Exempelvis skulle många föräldrar, som arbetar inom sjukvården och äldreomsorgen, tvingas att stanna hemma med sina barn.

Framförallt är utbildning avgörande för barnens framtid. Vi har också många elever som verkligen behöver stöd och hjälp av sina lärare.

Våra yngre elever är, till skillnad från gymnasieelever, inte heller stora nog att ta ansvar för sina egna studier. En stängning skulle därför ställa höga krav på föräldrarna, ett ansvar alla föräldrar tyvärr inte har möjlighet att ta.

Kan jag få ersättning för vab?
Om ditt barn är sjukt eller är smittbärare kan du få ersättning för vab om du måste vara hemma för att ta hand om ditt barn.

Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. En konkret misstanke kan till exempel vara att en läkare eller en sjuksköterska har bedömt att ditt barn sprider smitta.

Du kan i dagsläget inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra.

Du kan även få ersättning för vab om huvudmannen beslutar om att ditt barns förskola/skola ska stängas.

Det här gäller:

  • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation eller
  • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av eller
  • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

För mer information: Coronaviruset - det här gäller (forsakringskassan.se)

För ytterligare frågor som inte berör enskilda elever, kontakta Samuel Lundström, skolchef för- och grundskola, telefon 0950-16855.

 

.

 

Uppdaterad den 8 februari 2021