Till huvudinnehåll

Kommunchefen går i pension

Bild på Ingela Gotthardsson

Till hösten 2021 lämnar Ingela Gotthardsson sin tjänst som kommunchef i Lycksele för att gå i pension.

– Det har varit en fantastisk tid i Lycksele, jag har engagerat mig i många frågor och tillsammans har vi arbetat för att lyfta Lycksele. Det har varit väldigt lärorikt. Nu vill jag kunna ägna mer tid åt mina fritidsintressen och framför allt mina barn och barnbarn, säger hon.

Ingela Gotthardsson har arbetat över 30 år som chef på olika nivåer. De senaste fyra åren som kommunchef i Lycksele.
- Jag har trivts väldigt bra. Det var inget lätt beslut att ta men jag känner att det finns andra värden i livet och nu vill jag kunna ha mer tid med familjen, säger Ingela Gotthardsson.

Hon kommer att avsluta sin tjänst i oktober.

Vad kommer du att ta med dig från din tid i Lycksele?
- Jag har haft förmånen att leda en omfattande utvecklingsresa på flera plan. Vi har jobbat mycket med ledarskapets betydelse och värdskapet. Att alla ska känna sig välkomna. Jag minns även kraftsamlingen kring Attraktiva Lycksele där flera samhällsaktörer jobbade mot samma mål att utveckla Lycksele. Arbetet har bland annat resulterat i ett nytt platsvarumärke. Sedan har det senaste året handlat mycket om pandemin och hur det påverkar våra verksamheter. Det finns så mycket att ta med sig som jag bär med mig glädje, säger Ingela.

Jobba mot samma mål
- Det är självklart tråkigt att Ingela väljer att avsluta sin tjänst som kommunchef. Vi har haft ett gott samarbete och en samstämmig vilja att utveckla kommunen i positiv riktning. Hon har gjort ett bra arbete för att få kommunens verksamheter att jobba tillsammans mot samma mål. Hon har också varit en viktig person i arbetet med kommunens värdegrundsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Sjögren (KD).

Rekryteringen av en ny kommunchef kommer att påbörjas omgående.

 

Uppdaterad den 1 april 2021