Till huvudinnehåll

Fritidsanläggningar, bibliotek och musikskola

biblioteket

Vi har en period med hög smittspridning av covid-19 i Lycksele just nu. Därför förlängs stängningen av de kommunala anläggningarna.  

Nya beslut som gäller fram till 7 mars 2021 har tagits gällande fritidsanläggningar, bibliotek och musikskola.

  • Simhallen, bowlinghallen, ishallen och övriga kommunala fritidsanläggningar inomhus är stängda för allmänheten.

  • Föreningarnas idrottsträningar och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2005 och senare är dock tillåtna - om det kan ske i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter inom ramen för pandemilagen.

  • Musikskolan bedriver fjärrundervisning av elever.

  • Biblioteket är öppet men med begränsad service och begränsningar i antal besökare. Bokbussens turer är inställda.

Åtgärderna kan komma att förlängas beroende på aktuellt smittläget.

Det är viktigt att vi fortsätter att följa rekommendationerna så vi tillsammans kan stoppa spridningen. Kom ihåg att hålla fysisk distans till andra både utom-och inomhus - men hör av dig och visa omtanke så vår emotionella närhet i stället ökar.

Tack för att du bidrar – tillsammans hjälps vi åt!

Uppdaterad den 19 februari 2021