Till huvudinnehåll

Beslut från kommunfullmäktige

Här följer en sammanfattning kring några av de ärenden som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober. 

Val av kommunfullmäktiges presidium

  • Kommunfullmäktige väljer Thomas Jacobsson (KD) till kommunfullmäktiges ordförande för perioden 2022-10-24 – 2026-10-14.
  • Kommunfullmäktige väljer Jamal Mouneimne (S) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för perioden 2022-10-24 – 2026-10-14.
  • Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) till 2:e vice ordförande kommunfullmäktige för perioden 2022-10-24 – 2026-10-14.


Investeringsbudget 2023 över 2 miljoner kronor

Kommunfullmäktige fastställer investeringar 2023 på över 2 miljoner kronor i enlighet med tabellen nedan:

Investeringsprojekt

 

 

 

2023 

Strandpromenad

 

 

 

6 Mkr

Forsdalaskolan, fasad och fönster, etapp 2

 

 

 

2 Mkr

Grubbskolan, ventilation etapp 1

 

 

 

8,5 Mkr

Tannbergsskolan, bibliotek och entré

 

 

 

4 Mkr

Utbyte hjullastare

 

 

 

2,2 Mkr

Limit Hyresgästanpassningar

 

 

 

4 Mkr

Bredband, investeringslimit

 

 

 

5 Mkr

Finansiell leasing av fordon inom socialnämnden                       8,5 Mkr                                   
Antagande av översiktsplan 2040
Kommunfullmäktige antar Översiktsplan 2040, Lycksele Naturligt från grunden. Översiktsplanen har gått igenom de lagstadgade processerna för samråd och granskning och Länsstyrelsen går inte emot förslaget på något betydande sätt. Översiktsplanen är hållbarhetsintegrerad vilket innebär att analys över olika sociala hållbarhetsfrågor har redovisats i översiktsplanens hållbarhetskonsekvensbedömning.

 

 

Uppdaterad den 28 oktober 2022