Till huvudinnehåll

Matavfallsinsamling i Lycksele

Matavfallspåse med apelsin.

Matavfall är sådant som blir över och inte kan sparas när du har lagat eller ätit mat. Idag sorterar 212 kommuner i Sverige ut sitt matavfall och bidrar därmed till att uppfylla ett nationellt miljömål. Nu har turen kommit till Lycksele.

Kommunfullmäktige i Lycksele kommun har antagit en ny avfallsplan för perioden 2021-2030. Som en del i arbetet kommer obligatorisk utsortering av matavfall att införas i hela kommunen. Beslutet omfattar alla fastigheter i Lycksele och berör både hushåll och verksamheter.

Matavfall blir biogas
Det slängs över 840 ton matavfall i Lycksele varje år, matavfall som istället kan förvandlas till biogas och/eller biogödsel. Målet är att 60 procent av matavfallet ska sorteras ut innan 2023 och 80 procent innan 2025. 

System för matavfallsinsamling införs
All avfallshantering i Lycksele kommun utförs av LAVAB som nu har fått ett utökat uppdrag att se till att ett system för matavfallsinsamling införs. Alla områden i Lycksele kommer att förberedas för matavfallsinsamling under barmarksperioden 2021. För fritidshus kommer matavfallsinsamlingen att införas under barmarksperioden 2022. Inför införandet kommer alla en- eller tvåbostadshus få det gröna avfallskärlet utbytt till ett svart kärl med två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Flerbostadshus och verksamheter kommer istället att förses med ett extra brunt kärl för matavfallet.

För mer information
Här kan du läsa mer och hålla dig uppdaterad:
www.lavab.nu

Tillsammans gör vi Lycksele mer hållbart. Tack för att du sorterar!

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 13 april 2021