Till huvudinnehåll

Sista rycket för att lämna in synpunkter på översiktsplanen

Kommunens översiktsplan har varit på granskning över sommaren och pågår fram till den 31 augusti 2022. Det är nu dags för er som vill lyfta er syn på förslaget att skicka in dessa innan granskningen avslutas. Efter granskningen kommer planen gå till antagande, och det kommer inte att finnas fler möjligheter att lämna in synpunkter.

En översiktsplan anger hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Genom bra planering skapar vi förutsättningar för att Lycksele växer på ett långsiktigt hållbart sätt och fortsätter vara en plats där vi trivs att leva och bo även i framtiden.

Handlingar
Översiktsplanen samt samrådsredogörelse finns till höger på denna sida samt här. Den digitala översiktsplanen går att nå här: digital översiktsplan.

Det finns även läsexemplar och begränsade antal fysiska exemplar av översiktsplanen att ta hem i stadshusets foajé samt på Lycksele bibliotek

Synpunkter och frågor
Synpunkter bör skickas in via mailadressen nedan eller med post till stadshuset, men övriga frågor kan även tas via telefon.

Maila: op2040@lycksele.se

Ring: 0950-166 00

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 16 augusti 2022