Till huvudinnehåll

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Föreställer corona viruset

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som börjar gälla från och med första november.

För dig som är vaccinerad. 

Stanna hemma om du har något av följande symtom.

 • Snuva
 • Halsont
 • Feber
 • Hosta
 • Sjukdomskänsla

Personer som är vaccinerade rekommenderas återvända till skola och arbete efter första symtomfria dygnet. Vaccinerade personer rekommenderas som huvudregel att inte testa sig.

Personer som trots genomförd vaccination rekommenderas att testa sig vid symtom är följande.

 • Boende på SÄBO.
 • Personer som har hemtjänst.
 • Äldre vårdtagare inom LSS.
 • Personer som har behov av vård eller behandling.
 • Personal inom hälso-sjukvård, SÄBO, hemtjänst eller LSS.
 • Personer som är en del av pågående smittspårning.

Du som inte är vaccinerad

 • Stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion. Var uppmärksam på nytillkomna symtom.
 • Vuxna och barn ner till förskoleklass rekommenderas att testa sig.
 • Stanna hemma och undvik kontakt med andra människor när du väntar på provsvar.
 • Har du inte tagit något test skall du bete sig som om du har sjukdomen och stanna hemma i sju dygn.
 • Stanna hemma från skola och fritidsaktiviteter tills du testat negativt för covid-19 och varit feberfri minst ett dygn.

Barn i förskoleålder
Barn som är i förskoleålder rekommenderas inte att testa sig vid symtom. Barnet behöver stanna hemma tills det varit feberfritt i minst ett dygn och känner sig frisk. Barn i förskoleålder kan dock återgå till skola & fritidsaktiviteter även om barnet har vissa luftvägssymptom.

Vid bekräftad covid-19

 • Stanna hemma och följ hälso-sjukvårdens direktiv.
 • Du kan återgå till skola, arbete & fritidsaktiviteter när du stannat hemma i minst 7 dygn efter symptomen började och varit feberfri de senaste 2 dygnen samt känner dig frisk, även om du har symptom som rethosta eller snuva.
 • Om du har tagit ett test, men inte har symptom gäller de sju dagarna du skall stanna hemma från och med den dag du tog testet.
 • Om du har tagit ett antigentest som visar att du har covid-19 skall du stanna hemma, oavsett symtom eller ej. Boka även ett test via 1177.se för att bekräfta att du har covid-19.
 • Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning om du är i behov av vård. Är du i akut behov av vård skall du ringa 112.

Covid-19 klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Därmed är du skyldig att följa de direktiv som du får av hälso-sjukvården för att förhindra smittspridning.

Läs mer på krisinformation.se

 

Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 9 november 2021