Till huvudinnehåll

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

bild på händer

Kommunfullmäktige i Lycksele har beslutat om att införa valfrihet inom stöd, vård och omsorg enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) med start inom hemtjänsten från den första oktober.

LOV är en frivillig lag som kommunen kan tillämpa för att konkurrensutsätta den egna verksamheten och få in fler utförare. Detta innebär att den enskilde har möjlighet att välja vilken leverantör som ska utföra hemtjänst. Valfriheten enligt LOV innebär att den enskilde ges möjlighet att välja leverantör av en viss tjänst (personlig omvårdnad eller serviceinsatser eller både och) bland de leverantörer som godkänts och som Lycksele kommun tecknat kontrakt med. Kontrakt tecknas kontinuerligt med leverantörerna vartefter deras ansökningar blir godkända.

Kommunen är huvudman
Alla leverantörer som uppfyller de krav och villkor som Lycksele kommun ställt i ett förfrågningsunderlag ska godkännas, skriva kontrakt och bli leverantör i valfrihetssystemet.
Kommunen är huvudman, Lycksele kommuns hemtjänst är en aktör bland övriga utförare. Kommunens egen regi ska uppfylla samma krav som externa utförare. Lycksele kommun är huvudman och ytterst ansvarig för utförandet av insatser. Kostnaderna för den enskilde är lika oavsett utförare, ersättningen till utföraren är lika oavsett vem som bedriver verksamheten.

En utförarorganisation
En ny beställar- och utförarorganisation, som innebär att en chef och kommunens biståndshandläggare bildar en separat enhet. Egen regi och externa utförare ingår i en utförarorganisation, utifrån en geografisk indelning. Kommunens nattpatrull och hälso-och sjukvårdsenheten, samt trygghetslarm mellan 23:00-07:00 ingår inte i valfrihetssystemet.
Har du frågor runt LOV är du välkommen att mejla dem till lov@lycksele.se.
Mer information om LOV hittar du på hemsidan under denna länk.  

Uppdaterad den 1 oktober 2020