Till huvudinnehåll

Världens bästa Lycksele - vad är det för dig?

Gör enkäten som fokuserar på hur ni tycker att världens bästa Lycksele ska vara! Enkäten är anonym och öppen fram till valet. En sammanställning av era svar kommer att visas på vår hemsida och i biblioteket. Tillsammans skapar vi attraktiva Lycksele.

Du är också välkommen på demokratidagen där du kan möta våra lokalpolitiker 26 augusti klockan 14 - 15.30 på MB.

Demokratidagen är en stund då du som bor i Lycksele får träffa politikerna. Vi samtalar kring enkätsvaren från Demokratienkäten. 

Vi hoppas att enkäten kan inspirera politiker och oss alla att göra Lycksele ännu mer attraktivt.

Kort sagt: Världens bästa Lycksele!

https://www.v8biblioteken.se/sv/news/demokrati (Länk till enkäter)

Uppdaterad den 30 augusti 2022