Till huvudinnehåll

Trafiksäkerheten kring våra skolor och förskolor

Bild på Norrängsskolan

Inför skolstarten så vill vi uppmana alla vårdnadshavare att låta de elever som har möjlighet att promenera till skolan. Detta utifrån ett hälsoperspektiv men också utifrån att minska risken för trafikfarliga situationer utanför våra skolor.

Både skolskjutsar och andra transporter sker inom skolors och förskolors områden. Parkera på anvisade platser och ställ er inte framför varuintag. Följ de trafikskyltar som är uppsatta på samtliga områden inom skola och förskola. Tänk på att tomgångskörning är tillåtet i max en minut.

Tillsammans kan vi göra områden kring våra skolor och förskolor till en trafiksäker plats.

Uppdaterad den 24 augusti 2022