Till huvudinnehåll

Är du nyfiken på nya detaljplanen för Tjärhovet?

Förra året ansökte Coop Nord om planändring för fastigheterna på Tjärhovet. Kommunen håller samrådsmöte om planen på MB klockan 18.00 den 11 april.

Lycksele kommun har tillsammans med konsultbolaget Afry tagit fram ett planförslag för fastigheterna Tjärhover 4 och 5, samt del av Lycksele 10:5. Planen är nu redo att gå ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för detaljhandel, centrum och kontor inom skyltläge från väg E12 inom Lycksele centrum.

Samråd
Kommunen påbörjar den 3 april samråd för planförslaget för Tjärhovet. Detta innebär att det finns möjlighet att från och med onsdag den 3 april lämna in skriftliga synpunkter på planförslaget. Samrådet pågår till och med den 3 maj. 

Mer om hur du lämnar in synpunkter hittar du här.

Samrådsmöte
Kommunen kommer hålla ett öppet samrådsmöte dit de som vill veta mer om detaljplaneförslaget kan komma, det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor om förslaget.

Samrådsmötet hålls den 11 april 18.00 på MB, lokal Granen. 

Planhandlingar
Planhandlingarna finns att ta del av på detaljplaneprojektets webbsida.

Från och med den 3 april kommer de även hållas tillgängliga i Stadshuset samt Lycksele bibliotek.

Läs mer om vad en detaljplan är här

Uppdaterad den 11 april 2024