Till huvudinnehåll

Krisberedskapsveckan 2021

Krisberedskapsveckan 2021 fokuserar på att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs vecka 39 genom MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar
Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft som Krisberedskapsveckan vill främja. Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Tema: Demokrati
I år firar Sverige 100 år av demokrati, vilket uppmärksammas på olika sätt hela året, även under Krisberedskapsveckan. Arbetet med Sveriges beredskap handlar ytterst om att vi ska få fortsätta leva i ett öppet och demokratiskt land.

De grundläggande och återkommande målen med Krisberedskapsveckan är:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig.
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap.
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Ta gärna lite tid och se filmerna från MSB. Kanske prata om kris och hot om krig i familjen och hur just ni skulle kunna förbereda er. 

Rädd eller beredd? Avsnitt 1 - Vad hotar oss? Textad på svenska - YouTube

Rädd eller beredd? Avsnitt 2 - Vad kan vi göra? Textad på svenska - YouTube

Rädd eller beredd? Avsnitt 3 - Vad är det vi skyddar? Textad på svenska - YouTube

Uppdaterad den 27 september 2021