Till huvudinnehåll

Anpassade förhållningsregler

Solnedgång med korpberget

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. 

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka i landet. I Lycksele var det under vecka 2, 98 konstaterat smittade. Notera att det kan finnas ett stort mörkertal och vara en eftersläpning i uppdateringen. Detta på grund av nuvarande rekommendation att vara hemma om du testar positivt med ett antigentest (så kallat snabbtest) då hamnar personen inte i regionens statistik. Vi räknar med att de kommande veckorna kommer den kommunala statistiken att vara preliminär. 

Inom särskilt boende har vi en brukare konstaterad smittad.  

Risk för konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet
Smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal, och allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet. Detta både på grund av att många är sjuka, vård av barn och på grund av förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter på grund av den relativt höga risken de har att utveckla covid-19. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk. 

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom. 


Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk: 

  • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Nya rekommendationer rörande tester påverkar inte personer som har ett arbete som kräver fysisk närvaro eller elever i grund- och gymnasieskolan som fortsatt ska testa sig med PCR-tester?  

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Vaccinera dig
Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. 

Tidsbokningen för tredje vaccindos är öppen för alla över 18 år. Både Stenbergska hälsocentralen och Medicinkonsulten har tider för vaccinering. Tiden för tredje vaccindosen har förkortats till fem månader efter andra dosen.  

Se lediga tider och boka tid här: https://vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se 

 

Fotograf: Camilla Lindquist

Uppdaterad den 20 januari 2022