Till huvudinnehåll

Var med och tyck till om Lycksele kommun

Två barn ler in i kameran

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun och dess verksamheter. I dagarna kommer en enkät att skickas ut till 1000 slumpmässigt utvalda invånare i Lycksele kommun. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration, samt fritids och kulturbud.  

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner deltar i undersökningen i år, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare.

Svara via en pappersenkät eller på webben
SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning och görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. 

Brev med inloggningsuppgifter till enkäten kommer att skickas ut med start från och med den 24 augusti. Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Tillsammans gör vi en bra kommun ännu bättre!

 

 

 

 

Uppdaterad den 24 augusti 2021