Till huvudinnehåll

Uppdatering om smittläget

symbolbild corona

Efter flera veckor med ökad smittspridning syns en något minskad ökningstakt inom kommunen. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Läget kan förändras snabbt.

Vi har i dag 91 konstaterat smittade inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Av dessa är 46 personal, 37 elever och åtta brukare. Detta gäller perioden mellan den 4 och 27 november.

Totalt inom Lycksele kommun har vi 215 konstaterat smittade enligt den senaste uppdateringen från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller från den första november. En del av dessa smittade är sannolikt friska vid det här laget. Det finns tyvärr i dagsläget ingen möjlighet att rapportera hur många som är friska annat än de som är brukare inom omsorgen, där görs friskskrivning efter läkarbedömning.

Information om äldreboendet Maskrosen
Som tidigare meddelats har vi fem boende på Maskrosen som konstaterats smittad med covid-19. Boende och personal har provtagits enligt rutiner från Smittskydd på Region Västerbotten. Lycksele kommun genomför ett antal åtgärder för att förhindra fortsatt spridning och säkra att äldreomsorgen fungerar. Kommunen har beslutat om ett tillfälligt besöksförbud på Maskrosen, till och med den 13 december. Undantag görs naturligtvis när det handlar om vård i livets slut då besök kan genomföras på ett säkert sätt. Om du har frågor är du välkommen att kontakta enhetschefen på respektive boende.

Personalen använder full skyddsutrustning med visir i nära vårdarbete med de som är smittade. I övrigt använder all personal munskydd så länge de vistas på boendet. De boende rekommenderas att hålla sig inne på sina rum och får alla måltider serverade där för att inte driva smittspridningen ytterligare. Lycksele kommun följer de rekommendationer och rutiner som gäller från Region Västerbotten.

Besök på samtliga äldre- och LSS-boenden
Vi undanbeder oss besök på äldre- och LSS-boenden. Som tidigare meddelats gäller skärpta allmänna råd för Västerbottens län till och med den 13 december. Rådet är att umgås med så få personer som möjligt och att helst inte träffa någon som du inte bor med. Vi hoppas att anhöriga respekterar att detta även gäller för de som bor på särskilt boende.

Ingen smittspridning till andra boenden
Det finns i dagsläget inget som tyder på att smittan spridits till andra boenden. Men situationen kan förändras snabbt. Det är tagit prover på enstaka fall som har misstänkt symtom. Vi arbetar på enligt planen och all personal bär munskydd under hela arbetspassen.

Smittade inom skolan
Vi har mellan den 4 -27 november 37 elever elever smittade inom skolan. Av dessa har elever tillfrisknat och återgått till undervisning. Fjärrundervisningen på Tannbergsskolan fortsätter fram tills jullovet med vissa undantag. I skrivande stund kan skolan se en nedtrappning av konstaterat smittade inom för- och grundskola. Men det är fortfarande väldigt viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd.

Personalsituationen bitvis ansträngd
Personalsituationen inom för – och grundskola är ansträngd på vissa enheter. Främsta orsaken till personalfrånvaron är inte antalet smittade i covid eller familjekarantän, utan att många är hemma på grund av andra sjukdomar till exempel vanliga förkylningar.

När skolan/förskolan får rapport om nya fall meddelas föräldrar via Infomentor och Tempus men kommunen lämnar inte ut vilka som diagnostiserats för covid-19. Smittspårningen vid smittskyddsenheten kontaktar er om det bedöms som nödvändigt.

 

 

 

Uppdaterad den 27 november 2020