Till huvudinnehåll

Hur ser Lyckseles lekplatser ut i framtiden?

Utbudet av lekutrustningar har utvecklats stort under de senaste åren och önskemål om fler och större lekplatser önskas från medborgare i Lycksele kommun, både i tätorten samt i byarna. Nu vill vi höra era synpunkter på hur ni önskar att Lyckseles lekplatser ska se ut i framtiden.

I kommunen finns idag sjutton allmänna lekplatser i tätorten som är belägna på kommunal mark. Många av lekplatserna är anlagda under 80–90-talet och finns placerade både i större grönområden och i bostadsområden. Lekplatserna har varierat innehåll där standarden är en gungställning, ett lekhus, vippgunga och en rutschkana.

I våra byar finns det föreningar, fastighetsbolag och skolor som har områden med lekplatser eller lekmiljöer då kommunen inte har några allmänna lekplatser utanför tätorten.

Önskemål och synpunkter från medborgare

Utbudet av lekutrustningar har utvecklats stort under de senaste åren och önskemål om fler och större lekplatser önskas från medborgare i Lycksele kommun, både i tätorten samt i byarna. Idag är antalet allmänna lekplatser och efterfrågan på fler och större inte en kombination som varken är hållbar eller genomförbar utifrån budget samt för drift och underhåll. 

Medborgarundersökning

Nu vill vi höra era synpunkter på hur ni önskar att Lyckseles lekplatser ska se ut i framtiden. Svaren kommer att vara ett underlag i vidare utredning och arbete med kommunens lekplatser. Målet med undersökningen är att skapa en strategi för hur kommunen ska planera och arbeta med de allmänna lekplatserna.

Frågeformuläret går att svara på fram till den 7 augusti 2022.

Uppdaterad den 20 maj 2022