Till huvudinnehåll

Djupskolavan mer gång- och cykelvänlig

Bild Djupskolavan

Bron över Djupskolavan kommer i början av juli att enkelriktas för fordonstrafik. Samtidigt målar vi cykelfält för att göra mer plats för dig som cyklist.

Lycksele kommun har ett politiskt mål om att göra det enklare och tryggare att färdas som fotgängare eller cyklist. Storgatan in mot Lycksele centrum och särskilt bron över Djupskolavan har sedan länge identifierats som en problematisk flaskhals. I en enkätundersökning i våras med över två hundra svarande ansåg endast en fjärdedel att trafiksituationen över bron fungerar bra.

Ändringar vecka 28
- Kommunen har utrett situationen och kommit fram till att en enkelriktning av fordonstrafik över bron utgör det rimligaste och mest kostnadseffektiva sättet att prova en annan trafiklösning på platsen, säger infrastrukturplanerare Peter Molin.

Genom att bara tillåta fordonstrafik in mot centrum frigör vi utrymme för målade cykelfält i båda riktningarna. Förhoppningsvis gör detta samtidigt att fotgängare får ha trottoaren för sig själva.

Ändringarna börjar gälla vecka 28 då skyltning och målning kommer på plats. Försöket kommer att utvärderas i höst och planen är att då kunna fatta ett långsiktigt beslut om utformning av hela Storgatan från Vilhelminavägen fram till gågatan.

Väjningsplikt införs på Hamngatan
Bilister ut från centrum hänvisas i första hand till Bångvägen mot Vilhelminavägen samt utfarten från Hamngatan till E12 vid Shell. Denna korsning upplevs i nuläget som ganska rörig, så för att öka tydligheten och få till bättre trafikflöden kommer väjningsplikt att införas på Hamngatan i höjd med övergångsstället nedanför ICA. Detta betyder att du som kör i riktning söderut på Hamngatan måste stanna och släppa fram inkommande fordon från E12 i riktning mot ICA. Du som svänger in från E12 mot ICA-hållet har alltså företräde och ska inte följa högerregeln på just denna plats.

Infarterna till centrum utreds långsiktigt
Samtidigt som vi genomför dessa förändringar utreder Trafikverket tillsammans med konsultbolaget AFRY och Lycksele kommun hur väg E12, Vilhelminavägen och Lycksele centrum ska hänga ihop på lång sikt. Utredningen väntas vara färdig omkring årsskiftet, men beslut om eventuella större ombyggnationer på det statliga vägnätet tar som regel flera år att genomföra.

Frågor eller synpunkter kan skickas till infrastrukturplanerare Peter Molin, peter.molin@lycksele.se.

Uppdaterad den 29 juni 2020