Till huvudinnehåll

Uppdatering om läget vecka 51

symbolisk bild på coronavirus

Vi ser ett fortsatt läge med minskad smittspridning inom kommunen. Men det är fortfarande viktigt att ta ansvar och fortsätta följa rekommendationer och allmänna råd. Situationen kan förändras snabbt.

Från den 10 december har vi sex nya bekräftat smittade av covid-19 inom Lycksele kommuns egna verksamheter. Samtliga inom för- och grundskolan. I hela Lycksele kommun har vi 16 nya bekräftat smittade.

Läget inom omsorgen
Lycksele kommun har i nuläget inte några brukare med bekräftad covid-19, fortsatt provtagning görs enligt rutin löpande på både brukare och medarbetare. Det innebär att besöksförbudet på både Maskrosen och korttidsboendet Hjärtat/Solbacken har hävts. Tänk på att om du besöker dina närstående ska du vara symptomfri, hålla avstånd, tvätta händerna och använda munskydd. Dessa rutiner är framtagna av Vårdhygien för att skydda de mest utsatta i samhället och gäller i hela Västerbotten.

Läget inom skolan
Under perioden 10 december – 18 december har vi sex bekräftat smittade inom för- och grundskola. Nivån är ungefär på samma nivå som föregående vecka vilket tyder på att vi har en stagnerande nivå men faran är långt ifrån över. Höstterminen i skolan avslutas i dag fredag 18 december och ett jullov tar vid. Förskoleklass och grundskola startar som vanligt måndag 11 januari.

Öppethållande utifrån behov
Förskolor och fritidshem är öppna under klämdagarna kring jul och nyårshelgen även om det precis som vanligt sker i begränsad omfattning. Bemanning och öppethållande sker utifrån de behov som vårdnadshavare lämnat in till förskola/fritidshem. 

 

Uppdaterad den 18 december 2020