Till huvudinnehåll

Nya regler för verksamheter som utför hygieniska behandlingar

Bild på en hand med platshandske som ger en spruta i en arm

I maj fattade riksdagen beslut om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Det innebär bland annat att verksamheter som utför estetiska injektionsbehandlingar till exempel botox- fillersbehandlingar och som tidigare var anmälningspliktiga till kommunen ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som numera är ansvarig tillsynsmyndighet.

De nya reglerna innebär även att verksamheter som avser att bedriva hygienisk behandling och därmed omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Man har lagt till begreppet annan smitta i lagstiftningen vilket innebär att även verksamheter som vid behandling kan orsaka annan smitta än blodsmitta, ska anmäla sin verksamhet till kommunen.

Ändringarna kommer att träda ikraft den 1 juli
Exempel på behandlingsmetoder som kan orsaka annan smitta är; användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol samt behandlingar i övrigt som kan orsaka annan infektion än genom blodsmitta.

Ändringarna kommer att träda ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som omfattas av bestämmelserna kommer att ha fram till 1 september 2021 att anmäla sig till Myndighetsnämnden, Lycksele kommun. Vid utebliven anmälan ska man betala miljösanktionsavgift.

Uppdaterad den 30 juni 2021